marți, 19 februarie 2013

Ce vede gâtulPrimăvara, doar atunci,
îi înflorea din stern,
prelungul gât de ghiocel.
Atunci, au poreclit-o pictorii,
girafa-n flăcări.
Ea le râdea în schimb,
cu mâna-n polul mort,
scuturând petale, gânduri,
simţiri ascunse-n colb.
Cânta or psalmi în birt,
or pietre în biserici,
mereu cu jumătăţi
de gură, de pahar...
De o huleau şi viii
şi câinii de la poartă,
că-n coru’ îngeresc,
au poreclit-o atunci,
drept cântăreaţa moartă.
N-a zis nici câr, nici mâr,
râdea cu vii petale,
un ghiocel prelung,
din pietre de biserici:
ea moarta cântăreaţă,
cu umbra de girafă,
se-nflăcăra atât:
la-a pictorului harfă.
Îşi îngânau prelung,
fado-uri de sub colb,
ea glasul şi el harfa,
cântate-n polul nord.
La un aşa concert,
toţi viii şi toţi câinii,
s-au aruncat în cai
să-şi nască două inimi.
Aplauda doar musca
şi se-auzea văzduhul,
ce-şi sângera o rană,
tăiat de ghiocel,
ce se-nălţa prelung,
să vadă peste zidul,
ce-l poreclise-atunci
Adamul meu, Tu , El.
Ea glasul şi el harfa,
se îngânau de-a caii-
un joc de-a îngeri galbini,
cântat la patru mâini;
Să sângereze cerul,
să vadă viii, câinii
că după zidul lumii,
egoic, dar finit,
stă încrustat amorul
ascuns în două inimi,
şi-i verde şi prelung,
în viu serafinit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu